78 RPM Recordings – Part 2

Here is the second set.

List of artists:

 • Chembai Vaidyanatha Bhagavatar – Vocal
 • D K Pattammal – Vocal
 • Desamangalam Subramanya Iyer – Veena
 • K B Sundarambal – Vocal
 • Maharajapuram Viswanatha Iyer – Vocal
 • M K Tyagaraja Bhagavatar – Vocal
 • M S Subbalakshmi – Vocal
 • S V Subbiah Bhagavatar – Vocal

Chembai Vaidyanatha Bhagavatar

 • amba nAdu – tODi
 • amba parAsakti – sAvEri
 • Arukku ponnambalam – bhairavi
 • brOvavamma – mAnji
 • ennil kaninda – sankarAbaraNam
 • evariki telesuna – dhanyAsi
 • harasiva sambhO – kApi
 • idutAnO tillai – behAg
 • jAvaLi
 • jEsinadella – tODi
 • kanakasabhai – suruTi
 • kommarO vAniki – kamAs
 • naDamADi tirinda – kAmbOji
 • pAvanaguru – hamsAnandi
 • raguvara – pantuvarALi
 • rAmA neeyeDa – karaharapriyA
 • saraseeruhasanapriyE – nATA
 • shyAmasundarAnga – dhanyAsi
 • slOkam – rAgamAlika
 • slOkam 2 – rAgamAlika
 • sri bAlasubramanya – bilahari
 • sri mahAgaNapati – gowLa
 • thillAna and others
 • vArijadaLa – Arabi

D K Pattammal

 • AlamAmarattu – viruttam – rAgamAalika
 • Ayar kula chiruvan – senjuruTi
 • aiyyanE – kAmbOji
 • bhajan
 • bhajarE gOpAlam – hindOLam
 • bhArata puNya bhoomi – kuntalavarALi
 • chinnam ciru kiLiyE – rAgamalika
 • entaninnE – mukhAri
 • eppaDi pADinarO – karnATaka dEvagAndAri 
 • eppaDi pADinarO – karnATaka dEvagAndAri (repeat :-))
 • eppO varuvArO – kamAs
 • evarunnAru – mALavasri
 • gOkulam yamunai brindAvanam
 • inda parAmukam Edu – poorvikalyANi
 • innum parAmukam – bEgaDA
 • kAdar kuzhayADa – tiruvempAvai – rAgamAlika
 • kaNNan madura – bhimpalAs
 • kaNNan vara kANEnE – brindAvana sAranga
 • keezhvAnam – tiruppAvai – dhanyAsi
 • kooDArai vellumseer – tiruppAvai – poorvikalyANi
 • kuzhal Osai kETTAyO kiLiyE
 • mAlE maNivaNNA – tiruppAvai – kuntalavarALi
 • mAmava paTTAbhirAma – maNirangu
 • mAnasa guruguha – Anandabhairavi
 • munnu rAvaNa – tODi
 • muruganai nee
 • nA ninna – darbAri kAnaDA
 • nenjE ninai – jaganmOhini
 • ninaindurugum – suruTi
 • ninaipadepEdu nenEe – nAdanAmakriyA
 • parAmukam EnayyA – karaharapriyA
 • parAtpara – vAchaspati
 • rAdhikA krishNa – rAgamAlika
 • rAma charitram – rAgamAlika
 • rAma nannu brOvara – harikambOji
 • sivagangA – punnAgavarALi
 • sri vENugOpAla – kurunji
 • tAayin maNikoDi
 • teLLa telindadayyA – rAgamAlikA
 • tEruvadu eppo nenjE – kamAs
 • tirupugazh-and-mangalam
 • tonDru nigazhdandai – bhairavi
 • tookkiya tiruvaDi – sankarAbaraNam
 • toomaNi mADattu – hamirkalyANi
 • vaishanava janatO – sindhu bhairavi
 • vallagAtana seetA – sankarAbaraNam
 • vaLLi kaNavan – rAgamalikA
 • vandanamu – sahAnA
 • viDudalai viDudalai – mOhanam
 • villai muritiDum – rAgamAlika
 • viNNaga dEvarum – bowli

Desamangalam Subramanya Iyer

 • EmAnaticcEdivO – sahAna
 • evarani – dEvamrutavarshiNi
 • swara rAga – sankarAbaraNam
 • varanArada – vijayasri
 • vina rAda nA – dEvagAndAri
 • vinatA suta vAhana  – jayantasEnA
 • whatisit – balahamsa
 • whatisit – tODi

K B Sundarambal

 • AdhAram neeyE
 • Ananda tAnDavam – Mohanam
 • ayyappA
 • azhagellAm tirumurugan – nAdanAmakriya
 • engirundAlum aruL purivAn – dEvamanOhari
 • kandA unnai nAn – gowLa
 • kELu pAppA
 • kumbiDuvOrgaLin – sAmA
 • manam kalanguvadEn – saraswati
 • moolAdAra – hamsadwani
 • murugA vA – kalyANi
 • nalla gaNapati
 • nenja kanakellum – nATA
 • nenjam urugi ninDru – sivaranjani
 • ODunkAl ODi
 • pAdalenDrum pudhiyadu – shanmukapriya
 • pADukinDrEn – kAnaDA
 • pazhani pazhani enDru – tODi
 • piravatha varam vEnDum
 • sarOjadhalanEtri – sankarAbaraNam
 • Slokam
 • solli mudiyumA – bhimpalas
 • tanittirundu – tODi
 • tiruchendooran SivakumAran – sindhubhairavi
 • unai marandiDappOma
 • vazhi maraittirukidE – mukAri
 • veera sudandiram – senjuruTi
 • vElai piDittavanin – vasanta
 • veTrivAdil – sindhubhairavi
 • viruttam

Maharajapuram Viswanatha Iyer

 • AdanooriLoru – jinjooTi
 • apuroopamAna peN – Bhairavi
 • gruhabalamEmi – bhoopALam
 • kadanuvArkki – tODi
 • kOTi nAdulu – tODi
 • krishnA murArE – kalyANi
 • manasu swAdinamai – sankarAbaraNam
 • mOhana rAmA – mOhanam
 • nittirayil – pantuvarALi
 • pArengum pArttAlum – kalyANi
 • puzhuvAi piraikinum – viruttam
 • rAamakatA – madyamAvati
 • raguvamsa sudha – kadanakutoohalam
 • raguvara – pantuvarALi
 • rAra seetA – hindOLa vasantam
 • RTP – bhairavi
 • sAmaja varagamana – hindOLam
 • sApasaya kowsalya – jOnpuri
 • seetAvara – dEvaghAndAri
 • seethamma – vasantA
 • sundari nee – kalyANi
 • tiruvaDi charaNam – kAmbOji
 • tiruvE en selvamE – viruttam
 • tllai vaLiyilE – senjuruTi
 • uNDEdi rAmuDu – harikambOji
 • vA vA muruga – kApi

M K Tyagaraja Bhagavatar

 • Adi dEvanE tillai
 • ambA manam kanindu – Sivakavi – G Ramanathan
 • Ananda naDana – Sivakavi
 • annayum tandayum – Haridhos – G Ramanathan
 • AraNangE nenjam
 • aravAbharanan
 • arbuta leelaigalai – Sivakavi
 • Aya kalaigaL
 • bhajanai seivAi
 • boomiyil mAniDa jenmam – Ashok Kumar – Papanasam Sivan
 • carA carangaL – Thiruneelakantar
 • ceDi maraivilE – Amarakavi
 • chandra sooriyar
 • chidambara nAdA – Tiruneelakantar
 • deiva kanakasabhai
 • dheena karunAkaranE – Thriuneela Kantar – Papanasam Sivan
 • dhyAnamE enadu – Ashok Kumar – Papanasam Sivan
 • ellAm inbamE
 • ellAm sivan seyal
 • en jeeva priyE shyAmaLa
 • ennALum
 • ennuDal tanil oru tee vaitta
 • gyAna sabhayin
 • gyAnakaN onRu – Sivakavi
 • ingum angum – Rajamukthi
 • ini evvArE
 • kootAzh
 • krishnA mukundA – Haridhos – G Ramanathan
 • kuLirnda mugam
 • manam kanindEn – Sivakavi
 • manamE nee eesan nAmattai – Ashok Kumar – Papanasam Siva
 • mAniDa janmam – Raajamukthi – Cr Subbaraman
 • manmada leelaiyai – Haridhos – G Ramanathan
 • maraivai pudaitta ODu – Thiruneelakantar
 • nATTiya kalayE – Sivakavi
 • nee paLLi ezhundAl
 • ngyAna kaN onRu – Chintamani
 • oru nAL oru pozhudAgi – Thiruneelakantar – Papanasam Siv
 • oru pizhayum
 • pADupaTTu
 • pArukuLLE nalla nADu
 • pavazha mAl – Thiruneelakantar – Papanasam Sivan
 • pongum anbar
 • rAdhE unakku – Chintamani
 • rAjan mahArAjan – Syamala
 • satva guNa bOdhan – Ashok Kumar – Papanasam Sivan
 • seimAru seivadunDO
 • sEvai seydAlE
 • silam kAmam
 • sollu pAppA – Sathiya Seelan
 • soppana vAzhvil magizhndu – Sivakavi – G Ramanathan
 • sotruNai vEdiyan – Thevaram
 • sri kalyANaguNa
 • suttrum vizhichuDar – Puthu Vazhvu
 • tamiyEn aintamizh
 • tillayil nAyakanE – Sivakavi
 • tiru neelakaNTar
 • totRrunai
 • ulaginil inbam
 • umayar bAgane
 • unai kanDu mayangAda – Ashok Kumar – Papanasam Sivan
 • uNmai onRE
 • unnai allAl oru turumbu
 • unnayE anbuDan
 • unnazhagai kANa iru kaNgaL
 • vaazhvilOr tirunAL
 • vadanamE chandra bimbamO – Sivakavi – G Ramanathan
 • vaLLalai pADum vAyAl – Sivakavi – G Ramanathan
 • vanDAr kuzhalAl umayAL
 • vAsamalar
 • vasanta rutu – Sivakavi
 • vAzvil Or tirunAL
 • viruttam
 • yAnai tandam pOlE – Amarakavi

M S Subbalakshmi – Young

 • Elavatara – mukhAri
 • EmandunE – mukhAri
 • nee sari samanamevaru – kalyANi
 • ninnuvinA gati – balahamsa
 • paralOka bhaya – mandhAri
 • vADEra daivamu – pantuvarALi
 • vidajAladura – janaranjani

M S Subbalakshmi

 • aDangAdu un mahimayai
 • brindAvanattil kaNNan
 • brOchevArevarurA – kamAs
 • charAcharam – hamsAnandi
 • E harE dayALA
 • enadu uLLamE
 • engum niraindAyE
 • ennagAnu rAma bhajana – pantuvarALi
 • giridhara gOopAla – mOhanam
 • janArdhanA
 • kAlai tookki – yadukula kAmbOdi
 • kATrinilE varum geetam
 • leelaigaL seivAnE
 • mA ramaNan – hindOLam
 • marainda koonDil irundu
 • maravEnE ennALilumE – paras
 • nanda bAlA
 • nee irangAy – aTANA
 • saraguNa pAlimpa – kEdAragowLa
 • uDal uruga
 • vanDADum sOlai – harikambOdi
 • vanDinam uralum sOlai – tODi

S V Subbiah Bhagavatar

 • EnODi inda kOpam – kApi
 • guruvE – vijayasri
 • kATTil vaLarvEDuva peNNE – senjuruTi
 • kazhuttil vizhunda mAlai – senjuruTi
 • madura rAgavadaniyE – aTANA
 • nirupamAna – behAg
 • ponnEdumillAda – viruttam – rAgamalika
 • rAma nee – karaharapriyA
 • sanyAsam – sAvEri
 • sringAra lahari – neelAmbari
 • viruttam – rAgamAlika