Madurai T N Seshagopalan – US Tour 1983

The concerts are not in chronological order.

The accompaniments are:

 • S D Sridhar – Violin
 • S V Raja Rao – Mridangam
Toronto May 6 1983
 • sri varalakshmi – sri
 • EevasudA – sahAnA
 • alli undiDlAm vAreer – pantuvarALi
 • sabhApatikku – AbhOgi
 • RTP – keeravANi
 • various
Chicago June 18, 1983
 • varNam – nATakurunji
 • viDalAjadurA – janaranjani
 • venkaTaramaNa – latAngi
 • janani – rretigowLa
 • akilAndeswari – dwijAvanti
 • RTP – varALi
 • various
 • varNam – bhairavi
 • AnandAmrutavarshiNi – amrutavarshiNi
 • chittam irangAdEnayyA – sAhanA
 • yArE rangana – hindOLam
 • amba neelAyadAkshi – neelAmbari
 • tappulanniyu  – bowLi
 • RTP – nATakuruni
 • various
Boston
 • EevasudA – sahAnA
 • alli undiDlAm vAreer – pantuvarALi
 • sabhApatikku – AbhOgi
 • yOchanA – darbAr
 • marivErE – Anandabhairavi
 • enatmuddO – bindumAlini
 • RTP – sankarAbaraNam
 • various
Calgary
 • vAtApi – hamsdwani
 • sAmaja varagamana – hindOLam
 • RTP – sankarAbaraNam
 • various
Cleveland
 • mEru samAna – mAyamALavagowLa
 • telisi rAma – poorNachandrikA
 • amma rAvammA – kalyANi
 • enatmuddO – bindumAlini
 • enduku dayarAdu – tODi
 • bAgayanayyA – chandrajyOti
 • RTP – bEgaDA
 • various
Washington D C
 • varNam – kAnaDA – aTa
 • rArA mA inTidAka – asAvEri
 • nennu nEra namminAnu – pantuvarALi
 • nee bhajana gAna – nAyaki
 • ratna kanchuka dAriNi – kAmbhOji
 • various
Houston
 • varNam – bEgaDA
 • kulabirudunu – dEvamanOhari
 • meenAkshi – poorvikalyANi
 • sakala lOka nAyikE – Arabhi
 • amba neelAyadAkshi – neelAmbari
 • amba vANi – keeravANi
 • mahAlakshmi – sankarAbaraNam
 • nagumOmu – AbhEri
 • various
Montreal
 • dEva dEva kalayAmidhE – mAyAmALavagowLa
 • abhimAnamennaDugalgu – bEgaDA
 • mAnasa guruguha – Anandabhairavi
 • ranganAyakam – nAyaki
 • kArtikEya – tODi
 • ivan yArO teriyEn – kAmbhOji
 • various
Montreal
 • saraseeruhAsana priyE – nATa
 • meenAkshi – poorvikalyANi
 • O jagadambA – Anandabhairavi
 • amba vANi – keeravANi
 • anbAga enaiyum – hindOLam
 • jagadeeswari krupai – mOhanam
 • yArabhimAnam – rAgamAlika
 • various
New York
 • varNam – sri
 • vAtApi – hamsadwani
 • Ananda naDamAduvAr – poorvikalyANi
 • marivErE – Anandabhairavi
 • RTP – sankarAbaraNam
 • various
Ottawa
 • varNam – AbhOgi
 • vAtApi – hamsadwani
 • rAma rAma rAma – vasantA
 • rAmabhadra rArA – Anandabhairavi
 • nAn Oru vilayATTu – navarasakannaDA
 • RTP – subhapantuvarALi
 • various
Peoria
 • tatvamaria – reetigowLa
 • ardanAreeswaram – kumudakriyA
 • brOcEvArevarurA – kamAs
 • anjikinyAda – kalyANi
 • bhAvayAmi raghurAmam – rAgamAilka
 • various
Pittsburgh
 • gaNapatE – janaranjani
 • sEshachala nAyakam – varALi
 • nAmOrAlakimpavE – yadukulakAmbhOji
 • aparAdamullannu – latAngi
 • venkaTEsA ninnu – madyamAvati
 • RTP – kEdAragowLa
 • various
San Francisco
 • rAmanAtam – pantuvarALi
 • yArE rangana – hindOLam
 • karpagamE – madyamAvati
 • gAnamoortE – gAnamoorti
 • RTP – dharmavati
 • various
Toronto
 • varNam – bEgaDA
 • yOchanA – darbAr
 • sri satyanArAyaNam – subhapantuvarALi
 • ini nammakkOru kavalai – bilahari
 • thuNai purnidaruL – suddhahindOLam
 • prakkala nilapaDi – karaharapriyA
 • yArukkum aDangAda neeli – bEgaDA
 • RTP – keeravANi
 • various
Vancouver
 • varNam – kalyANi – Adi
 • marukElarA – jayantasri
 • RTP – dwijAvanti
 • various
 • Some other ?
 • vAtApi – hamsadwani