M S Gopalakrishnan – Violin

Bagesri

Bhairavi

Bhimpalasi

Bhoop

Darbari Kanada

Jog

Kedar

Madhuvanti

Misra Mand

Pilu

Purya Dhanasri

Purya

Shyam Kalyan

Yaman